Mainvisual Mainvisual

SỰ KIỆN

News

MASTERISE HOMES VÀ TECHCOMBANK CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG HOME FOR HOME®

Vào cuối tuần qua, trong điều kiện cho phép tổ chức sự kiện nhỏ của chính quyền Hà Nội, sự kiện “Masteri West Heights – Private Preview” đã diễn ra thành công rực rỡ

Xem thêm

News

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VÀ DÀI HẠN GIỮA MASTERISE HOMES & MARRIOTT INTERNATIONAL

Vào cuối tuần qua, trong điều kiện cho phép tổ chức sự kiện nhỏ của chính quyền Hà Nội, sự kiện “Masteri West Heights – Private Preview” đã diễn ra thành công rực rỡ

Xem thêm

News

Masteri West Heights thu hút khách trong lần đầu ra mắt tại Hà Nội

Vào cuối tuần qua, trong điều kiện cho phép tổ chức sự kiện nhỏ của chính quyền Hà Nội, sự kiện “Masteri West Heights – Private Preview” đã diễn ra thành công rực rỡ

Xem thêm
0936.776.665